Privacy beleid

Privacybeleid

 

Wanneer je iets bestelt bij Schering & Inslag hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. We zullen altijd zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag.

 

Dit privacybeleid kan wijzigen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 oktober 2020. Schering & Inslag (VESTIGING ed.) is verantwoordelijk voor dit privacybeleid.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk bijvoorbeeld aan jouw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres of IP-adres en andere gegevens die uniek zijn voor jou, maar ook je bestelgeschiedenis of surfgedrag.

 

We krijgen deze gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, wanneer je een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je bijvoorbeeld contact opneemt met onze klantenservice.

 

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een bestelling direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

 

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schering & Inslag verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Schering & Inslag.

 

Welke gegevens verwerken wij, waarvoor en hoe lang bewaren we deze?

 

Bestelling

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

 

Contact met klantenservice

We gebruiken de in jouw account opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons.

 

Optimale winkelervaring

Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat jij optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan scheringinslag.nl jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

 

Ook verzamelen we je zoek-, klik en koopgedrag bij scheringinslag.nl. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke klantpatronen.

 

Gegevens voor marketing

We willen je graag op de hoogte houden over ontwikkelingen en nieuwtjes. Dat delen we graag via mail. Als je bij ons een account hebt aangemaakt en een bestelling(en) hebt geplaatst, sturen we je hiervan een bevestiging via email. Dit email adres zullen we daarna gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en ander nieuws. Je kunt je ook aanmelden zonder een account aan te maken, dit kan via scheringinslag.nl. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je meteen afmelden voor nieuwsbrieven in je account. 

 

Social media

Als je social media zoals Facebook en Instagram gebruikt, kun je via 'like en share' knoppen op scheringinslag.nl producten delen op je social media account. Scheringinslag.nl krijgt geen toegang tot jouw social media account.

 

Met wie worden je gegevens gedeeld?

 

Logistieke partners

Om jouw bestelling te kunnen verzenden werken we samen met verschillende logistieke partners. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

 

Externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere partijen in om ons te helpen met verschillende aspecten van onze onderneming. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de partij voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of derden. De werkzaamheden die deze partijen voor ons uitvoeren zijn:

-        het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website;

-        het ondersteunen bij onze klantenservice;

-        het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;

-        het leveren van betaaldiensten

 


Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op buiten de EER.

 

Beveiliging

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om jou persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

 

Hoe lang bewaren wij jou persoonsgegevens?
We bewaren jou persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

 

Welke rechten heb je ten aanzien van je  persoonsgegevens?

 

Recht op inzage

Op jouw verzoek zullen wij je informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over jou verwerken.


Recht op rectificatie

Op jouw verzoek zullen wij je persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.


Intrekken van uw toestemming

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van jou persoonsgegevens.


Recht van verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jou betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


Recht op beperking

Indien van toepassing heb je het recht van Schering & Inslag de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jou persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.


Recht op gegevenswissing

Indien van toepassing zullen wij jou persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid)


Recht van bezwaar

Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jou betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag 'gerechtvaardigd belang' van Schering & Inslag.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien van toepassing zullen wij een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).


Recht tot indienen klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat jou persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Indien je een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt je dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

 

Schering & Inlag

Piet Heinkade 27

1019 BR Amsterdam 

info@scheringinslag.nl